Hexagons-left
kundcase_victoriahem
Hexagons-right

Bemanning av Victoriahems servicedesk

Great IT har bemannat Victoriahems servicedesk med first line support som gett användarsupport till samtliga medarbetare, t. ex. till kontorsmedarbetare och servicemedarbetare till hyresgäster. Man har säkerställt att befintliga system supporteras korrekt och att fel som uppstått har avhjälpts effektivt.

Denna tjänst löser ärenden och incidenter som har rapporterats via tjänstekanaler eller genom automatisk övervakning.

Syftet med tjänsten servicedesk är att säkerställa servicekontinuitet, vilket innebär att användarna får det stöd som erfordras i sitt dagliga arbete och att effekterna av eventuella störningar i IT-leveransen minimeras. En servicedesk ska säkerställa att användarna får rätt support i rätt tid.

Victoriahem

Victoriahem arbetar med hållbart fastighetsförvaltande och utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtregioner. Många av deras fastigheter byggdes under miljonprogrammet, och genom att investera i och utveckla hela stadsdelar skapar de bra platser att bo på. De tar i dagsläget hand om 40 000 familjers hem i 31 kommuner över hela Sverige.

Avlastning av dagliga ärenden

Victoriahem har en intern IT-avdelning som driver flera komplexa projekt och behövde hjälp med avlastning av de dagliga ärendena. Grunden för en välfungerande och effektiv servicedesk är rätt bemanning men även att samtliga parter är införstådda i var ansvaret börjar och slutar.

Vad var key to success?

Great IT och Victoriahem inledde dialog och fastställde att key to success var att ge bästa möjliga service med hög kvalitet. Servicedesken speglar IT-leveransen för Victoriahems användare och att ge effektiv support är grunden för att Victoriahems medarbetare ska kunna arbeta optimalt. Konsulten Thommy Perssons vana att kommunicera med slutanvändare gjorde honom till en perfekt match för uppdraget.

Victoriahem erbjöds ett kort avtal med möjlighet till förlängning för att ha möjlighet att känna av om lösningen Great IT presenterat var passande. Parallellt med leveransen gavs stöd utifrån ITILS regelverk.

A Great match

Victoriahem förlängde snabbt avtalet, detta ser vi som ett kvitto på att vi lyckats matcha kundens behov.

qoute

Med snabb anpassning till vår verksamhet fick vi nöjdare slutanvändare.

Abraham Dingizian, IT-chef, Victoriahem

Vill du komma i kontakt med oss?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Låt oss bli er helhetsleverantör inom IT

Med lång erfarenhet inom många delar av branschen kan vi hjälpa med allt från workplace engineering till analys av er hemsida. Våra egna stjärnskott finns där i varje steg av er leverans!

Läs mer om våra affärsområden