stars
stars
great-it_whitepaper_digital-agency

Arbetet kring en ny e-handelslösning

Vi träffar många kunder som är på väg att inleda arbetet kring en ny e-handelslösning. Det kan ske av många olika anledningar, till exempel på grund av att bolaget håller på att växa ur sin befintliga setup där tekniken inte längre är skalbar, eller att man helt enkelt har tagit en annan strategisk riktning i verksamheten och vill göra något annorlunda. Oavsett anledning är den initiala planeringen innan man sätter i gång oerhört viktig. Vi delar fem nyckelfaktorer som är essentiella att ta hänsyn till i en initial fas av en sådan satsning.

1. Identifiera målgrupper och personas

Vilka är era strategiskt viktigaste målgrupper? Här är det viktigt att måla upp personas, det vill säga fiktiva representanter som är era optimala kunder. Det är bra att ha personans perspektiv i bakhuvudet när kravbilden görs. När penseldragen för era personas är dragna kan man med fördel göra marknadsundersökningar och liknande som riktar sig till dessa för att få en tydligare bild av deras behov. Personas och målgrupper är levande, det vill säga de kan förändras med tiden och därför viktig att jobba med regelbundet.

2. Identifiera processer och potentiella automatiska flöden

Identifiera de manuella processer ni har idag och som ni gärna hade velat automatisera. Det finns möjligheter till snabb ROI, och total motsats om man inte tänker till innan. Många gånger kan personer, som egentligen är överkvalificerade, sitta med manuellt arbete, där deras kompetens och potential inte utnyttjas på rätt sätt. Några processer att klura på:

  • Produktlivscykeln, från införande till utgång från sortiment
  • Orderflöde, returer, reklamationer, betalningar – hur sköts det?
  • E-postflöden vid orderbekräftelse, marknadsföring och liknande

3. Produktinformation

Produktinformationen är viktig för konverteringen, där kunder generellt sett vill få så mycket information som möjligt om produkterna. Men hinner verksamheten med att uppdatera produkter? Byts stora delar av sortimentet ut under året? Vi ser det som väldigt viktigt att i detta skede undersöka behovet av ett PIM-system finns innan man påbörjar e-handelsprojektet. I många fall kan det räcka med en e-handelsplattform som har PIM-stöd.

4. Kravbild

Många verksamheter vill gärna ha en e-handel som är fullständig vid lansering. Det innebär ofta ganska stora och långt utdragna projekt, som kanske inte ens går i mål med alla risker det medför. Vårt tips är att gradera kraven i en prioriteringsskala och hitta en ”Minimum Viable Product”-nivå som är tillräckligt acceptabel att lansera som en första version. Dela hellre upp kraven i flera releaser i en roadmap - det kommer insikter på vägen som gör att den ursprungliga kravmassan förändras.

5. Planera organisationen med omsorg

Innan man startar behöver man även planera vilken organisation som ska jobba med e-handeln. Vilka ska jobba med produktdata, content och kampanjer? Glöm inte bort att involvera resten av verksamheten också där det behövs, t.ex. IT-avdelning, lageransvariga och kundsupport, för att få med alla aspekter. Sen kanske ni vill lägga ut själva implementationen hos en extern byrå? Det gäller att välja leverantören med omsorg, då det i de flesta fall innebär långsiktigt samarbete.

Sammanfattning

Det är mycket att tänka på när en verksamhet har beslutat att dra i gång ett projekt där en ny e-handelslösning ska implementeras. Vår erfarenhet är att ju mer analysarbete man har gjort innan själva projektet startar, desto bättre blir resultatet. Om man vill lägga ut implementationen externt kan det vara klokt att involvera leverantören tidigt i processen, då de kan komma med bra tips med nya ögon utifrån. Dessutom kommer leverantören in i hur er verksamhet ser ut och förstår helheten bättre.

Våra kollegor på Digital Agency har mångårig erfarenhet av e-handelssatsningar i alla faser. Vi är en helhetsleverantör som gärna hjälper till med det inledande planeringsarbetet, och kan även komma in när ni är i läge att välja plattform och implementera lösningen. Om ni är osäkra på hur ni ska börja, tveka inte att höra av er till oss!

Relaterade inlägg

great-it_linkedin_risk-och-sakerhet
2024-02-12
Whitepapers
Svenska

Doxxing – ett digitalt vapen

Undvik att bli en måltavla
great-it_whitepaper_lösenordsbytardag
2024-01-19
Whitepapers
Svenska

Fyra tips för säkrare lösenord

Öka er lösenordssäkerhet och minska risken för intrång

Vill du komma i kontakt med oss?

Vill du komma i kontakt med oss, men vet inte exakt vem som är rätt att prata med? Fyll gärna i formuläret så lotsar vi dig till rätt person.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ny hemsida till Mellby Gård

I slutet av maj 2023 gick Mellby Gård live med sin nya hemsida. Digital Agency fick möjligheten att vara en av huvudparterna i projektet, och med en noggrann förstudie och gedigen kunskap inom området blev det ett väldigt lyckat resultat.

Läs mer om samarbetet med Mellby Gård